Skip to main content

Samenwerkende pensioenfondsen

Pensioenfondsen voeren pensioenregelingen uit. Het uitvoeren van een pensioenregeling wordt aan steeds meer regelgeving onderworpen en de kosten ervan nemen toe. Samenwerken  is voor veel pensioenfondsen een mogelijkheid om kosten te besparen, kennis te delen en het niveau van de dienstverlening aan deelnemers en gepensioneerden te verbeteren.

Maar hoe wordt die samenwerking bestuurlijk ingevuld en in de praktijk geconcretiseerd? Personele consequenties blijven niet uit. Kunnen medewerkers bijvoorbeeld (tegen hun wil in) bij het nieuwe samenwerkingsverband worden geplaatst en zo ja, is dat wenselijk?

In de praktijk gaat samenwerking over een nieuwe verhouding tussen pensioenfondsen onderling en tussen, of met, een (nieuwe) uitvoeringsorganisatie, kennispartners, dienstverleners, en andere partijen.

Samenwerking brengt veranderingen met zich mee. Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen, processn en diensten. Hoe zorgt u ervoor dat die worden geaccepteerd en uitgedragen? Hoe krijgt die nieuwe samenwerking bestuurlijk vorm en inhoud? Hoe blijven medewerkers betrokken? Welke arbeidsrechtelijke aspecten spelen een rol bij het afscheid nemen van medewerkers of uitlenen aan een samenwerkende organisatie?

Competenties die aan de orde komen:

  • Samenwerking: wees bereid om collegiaal met anderen samen te werken als bijdrage aan betere resultaten voor de organisatie
  • Omgevingssensitiviteit: zie dingen vanuit verschillende perspectieven en houd rekening met de gevolgen die eigen handelen heeft op anderen
  • Communicatie: luister actief en communiceer helder, eenduidig en zorgvuldig
  • Invloed: wees efficiënt in het proces, zorgvuldig in de onderlinge verhoudingen en duidelijk op de in houd. Bagatelliseer niets, maar benadruk de voordelen

Na deze cursus kunnen deelnemers:

  • Strategische overwegingen maken om tot (betere) samenwerking te komen
  • Samenwerkingspartners selecteren
  • Wederzijdse en persoonlijke belangen onderkennen, benoemen en afwegen tegen belangen van algemeen nut en sturen op een win-win situatie
  • Verschillen en uiteenlopende belangen herkennen
  • Anticiperen op cultuur in organisaties en gedrag van mensen

Het IVP biedt deze cursus aan sinds 2013.

Datum

Van 10.30 - 14.30 (inclusief lunch)

Locatie

De training vindt plaats in Beurs-WTC te Rotterdam (voor meer informatie klikt u HIER)

Adres: Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam

Routebeschrijving

Met de auto: Publieke parkeergarage WTC-Beursplein, Leeuwenstraat 2, 3011 AL Rotterdam

Bekijk de actuele verkeersituatie via deze link van de Gemeente Rotterdam

Openbaar vervoer:

Vanaf treinstation Rotterdam Centraal neemt u de metro of Randstadrail naar station Beurs (uitgang Beursplein), of Tram 8, 21, 23, 24 of 25 naar halte Beurs

Lopend vanaf Rotterdam Centraal Station (circa 10 minuten), volgt u de bordjes Stadhuis/Beurs

Tarief en aanmelden