Skip to main content

Pensioenfonds en inflatie

Seminar 21 september 2022, 12:30
Beurs - WTC

De wereld is veranderd. Inflatie vormt voor de eerste keer sinds een generatie een groot risico. Dit seminar gaat over hoe pensioenfondsen kunnen omgaan met dit risico, in het huidige en in het komende stelsel, en vanuit verschillende invalshoeken:

  • Zorgplicht: hoe komt een pensioenfondsbestuur tot communicatiebeleid over gevolgen van inflatie voor de koopkracht van de pensioenen?
  • Nieuw stelsel: lost het komende stelsel het probleem op van koopkrachtverlies voor de deelnemer? Zo nee, hoe dan verder?
  • Vermogensbeheer: is het tijd voor pensioenfondsbesturen om de aannames en scenario's van het ALM-beleid te herzien nu de wereld sinds de afgelopen drie jaar drastisch is veranderd?

Voorlopig programma

Sprekers & presentaties

13:00

Hoe redden we ons pensioen?

drs. Arno Eijgenraam
drs. Arno Eijgenraam
Actuaris, Rol Pensioenfondsen

De heer Eijgenraam zal ingaan of en hoe in het nieuwe stelsel een koopkrachtig pensioen is te realiseren.

13:30

Communiceren over koopkracht en inflatie

Eline Notenboom RPB
Eline Notenboom RPB
Legal Consultant, HVG Law

De zorgplicht is een belangrijk principe bij het bepalen van beleid. Mevrouw Notenboom gaat in hoe vanuit de zorgplicht een effectief communicatiebeleid kan worden geformuleerd over koopkracht en inflatie.

14:30

De reële uitdaging van pensioen

Prof. dr. Roelof Salomons CFA
Prof. dr. Roelof Salomons CFA
Hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer, RUG

Prof. Salomons gaat in op welke beleidsinstrumenten pensioenfondsen hebben ten aanzien van inflatie.

15:00

Inflatie en vastrentende waarden

drs. Olaf van den Heuvel CFA
drs. Olaf van den Heuvel CFA
Chief Investment Officer en lid directie, Aegon Asset Management

De heer Van den Heuvel licht toe hoe vastrentende waarden kunnen worden ingezet bij het beheersen van het inflatierisico.

Sponsors

IVP dankt de volgende partijen voor het (financieel) mogelijk maken van dit evenement:

Hoofdsponsors
Medesponsors

Wat vond u van het evenement? We vernemen graag uw opmerkingen, lof en kritiek om onze activiteiten van goed niveau te houden.


Locatie