Skip to main content

Specialisatiecursussen

Verdiep uw kennis over de volgende onderwerpen:

Duurzaamheid voor institutionele beleggers

Een zakelijke benadering van "Duurzaamheid" - wettelijke vereisten, beleid en strategie voor pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders

Europa

De invloed van 'Europa' op de Nederlandse pensioensector, en invloed op 'Europa'

Masterclass risicomanagement

Spijker uzelf bij over risicomanagement als het niet uw dagelijkse werk is

Masterclass vermogensbeheer

Spijker uw kennis bij over vermogensbeheer als het niet uw dagelijkse werk is

Overeenkomsten vermogensbeheer

Sluit betere overeenkomsten inzake vermogensbeheer door inzicht in de belangen van uw wederpartij

Uitbesteding van ICT

Inzicht krijgen in de automatisering van pensioenuitvoering, waaronder clouddiensten

Verandermanagement bij pensioenfondsen

De overgang naar het nieuwe stelsel bestuurlijk beheersen

Pensioenfondsmanagement

De leergang Pensioenfondsmanagement is een praktijkgerichte opleiding die het IVP jaarlijks aanbiedt sinds 2013. Naast het opdoen van relevante kennis traint u essentiële vaardigheden die worden getoetst door ervaren Registerpsychologen die zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

De leergang is verdeeld in zes modules. Een module bestaat uit vier colleges. Onderwerpen:

Iedere module kan ook los worden gevolgd. Zo kunt u kunt de onderwerpen uitzoeken die voor u interessant zijn. Als u alle zes modules van de leergang Pensioenfondsmanagement volgt én slaagt voor het schriftelijke examen, ontvangt u het diploma voor de titel: Register Pensioenbestuurder (RPB). U geeft daarmee het bewijs af over de deskundigheid en bekwaamheid te beschikken om elk pensioenfonds te besturen.

Hier komt u niet om louter te voldoen aan de minimale formele wettelijke eisen op gebied van deskundigheid die aan pensioenfondsbestuurders worden gesteld. Met de leergang Pensioenfondsmanagement schiet u daar ver overheen.

Trainingen

Wat hebben succesvolle zakenmensen, charismatische politici en beroemde artiesten gemeen? Zij zijn met hun kennis, kunde, vaardigheden en bezieling in staat om mensen in beweging te zetten en enthousiast te maken. Zij geven op aanstekelijke wijze het goede voorbeeld en tonen leiderschap.

Het gaat daarbij naast deskundigheid om de juiste competenties en het bijbehorende gedrag. Die kunt u trainen. Een uitstekende mogelijkheid daarvoor is ons aanbod aan competentietrainingen. Zij vormen de bekroning op uw kennis.

Competentietrainingen zijn in de praktijk van onderscheidend belang omdat úw competenties op de juiste manier worden aangescherpt en u met uw ontwikkelde vaardigheden het verschil kunt maken tussen het zijn van een terzake kundige manager en een in alle opzichten deskundig en inspirerend leider.

Effectief onderhandelen

De vaardigheden die ten grondslag liggen aan elke succesvolle onderhandeling.

Effectief overtuigen

Leer enthousiast te maken door te overtuigen.

Effectief presenteren

Geef een presentatie die uw publiek zal bijblijven.

Effectieve teams

Leer effectief te werken in een team dat u niet zelf kunt samenstellen.

Mediatraining

Effectief communiceren met (nieuws)media (bijvoorbeeld bij crisissituaties).

Schrijfvaardigheid

De kwaliteit van schriftelijke communicatie is essentieel en zegt veel over u of uw organisatie.

Zelfevaluatie pensioenfondsbestuur

Verbeter productiviteit en interpersoonlijke relaties van het bestuur door de sterke kanten en de uitdagingen te evalueren.