Skip to main content

Uitbesteding van ICT

Pensioenfondsen besteden steeds vaker hun informatie- en communicatietechnologie (ICT) uit. Het kan daarbij gaan om nieuwe webdiensten voor de deelnemers, de pensioenadministratie of rapportages van externe partijen.

Vaak liggen kostenreductie en/of –beheersing en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan deze uitbesteding ten grondslag.

In deze cursus ‘Uitbesteding van ICT’ ligt de nadruk op de vraag hoe een effectieve en efficiënte samenwerking wordt gerealiseerd met de partij aan wie wordt uitbesteed.

In de cursus wordt allereerst ingegaan op de analyse die aan de uitbesteding voorafgaat:

 • Waarom wordt uitbesteed
 • Wat wordt uitbesteed
 • Aan wie wordt uitbesteed
 • Hoe wordt uitbesteed

Competenties die aan de orde komen:

 • Samenwerking: wees bereid om collegiaal met anderen samen te werken als bijdrage aan betere resultaten voor de organisatie
 • Omgevingssensitiviteit: zie dingen vanuit verschillende perspectief en houd rekening met belangen en doelstellingen van anderen en de impact die het eigen gedrag daarop heeft
 • Communicatie: breng een boodschap over door actief te luisteren naar anderen en door een zorgvuldige uitdrukkinsgvaardigheidInvloed: stuur op specifieke situaties en omstandigheden en toon leiderschap door het belang van alle partijen in ogenschouw te nemen 

Na deze cursus kunt u:

 • Projectmanagement uitvoeren: het uitbestedingstraject is een project, met alle beheers- en bestuurstaken van dien
 • Juridische aspecten meewegen: voorzieningen en/of (bedrijfs)processen worden na onderhandelingen aan derden overgedragen. De bereikte overeenkomst wordtschriftelijk  vastgelegd volgens de Uitbestedingsrichtlijn van De Nederlandsche Bank (vaak in de vorm van een service level agreement)
 • De afweging en selectie voor een bepaalde samenwerkingspartner maken
 • In control blijven na uitbesteding: nadat een uitbestedingstraject is afgerond, moet de interne organisatie in staat zijn om op de uitbestede processen of voorzieningen te kunnen blijven sturen
 • Uitbesteden van ICT- voorzieningen, ICT- processen en ICT- bedrijfsprocessen

Datum

Woensdag 25 september 2024

10.30 - 16 uur (inclusief lunch)

Locatie

De training vindt plaats in Beurs-WTC te Rotterdam (voor nadere informatie klikt u HIER)

Adres: Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam

Routebeschrijving

Met de auto: Publieke parkeergarage WTC-Beursplein, Leeuwenstraat 2, 3011 AL Rotterdam

Bekijk de actuele verkeersituatie via deze link van de Gemeente Rotterdam

Openbaar vervoer:

Vanaf treinstation Rotterdam Centraal neemt u de metro of Randstadrail naar station Beurs (uitgang Beursplein), of Tram 8, 21, 23, 24 of 25 naar halte Beurs

Lopend vanaf Rotterdam Centraal Station (circa 10 minuten), volgt u de bordjes Stadhuis/Beurs

Tarief en aanmelden