Skip to main content

Pensioenfondsmanagement Module 2. Beleggingsbeleid

Educatie Pensioenfondsmanagement

Deze module is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het CFA Institute. In deze module leert u hoe en waarom een pensioenfonds belegt, actuele thema’s, het belang van beleggingsovertuigingen en hoe u als bestuurder beleggingsbesluiten neemt.

€3.327,50   (incl. btw)