Skip to main content

Pensioenfondsmanagement - Module 5. Het besturen van een organisatie

Educatie Pensioenfondsmanagement

Deze module bevat onder andere de formele aspecten van governance, het juridisch en financieel kader, hoe visie en strategisch beleid te ontwikkelen, inzicht in rollen, taken en functies van de voorzitter en andere bestuursleden, de verhouding met het interne toezicht, en public affairs management als taak van het bestuur om de (wettelijke) omgeving te beïnvloeden.

€3.327,50   (incl. btw)