Skip to main content

Pensioenfondsmanagement - Module 1. Pensioenregelingen en pensioensystemen in Nederland en Europa

Educatie Pensioenfondsmanagement

In deze module leert u over de belangrijkste en actuele pensioenonderwerpen, de Pensioenwet, de verschillende pensioensoorten, de financiering van pensioenfondsen, de betekenis van ‘Europa’ voor Nederlandse pensioenwet- en regelgeving, de verschillende pensioenuitvoerders, bevoegdheden van externe toezichthouders, en uw rechten jegens externe toezichthouders.

€3.327,50   (incl. btw)