Skip to main content

Pensioenfondsmanagement - Module 4. Uitbesteding

Educatie Pensioenfondsmanagement

De meeste pensioenfondsen besteden hun kernactiviteiten uit. Het gaat om vermogensbeheer, pensioenbeheer en pensioenadministratie en het telefonisch contact met deelnemers en gepensioneerden. Deze module leert hoe uitbesteding gaat in de praktijk.

€3.327,50   (incl. btw)

  • Uitbesteding conform de regels van De Nederlandsche Bank;
  • Uitbestedingsbeleid maken
  • Fiscale aspecten van uitbesteding
  • Kosten verbonden aan uitbesteding
  • De essentialia van service level agreements, inclusief investment management agreements en fiduciair beheer
  • Implementatie van uitbesteding
  • In control blijven na uitbesteding