Skip to main content

Pensioenfondsmanagement - Module 3. Risicomanagement, balansmanagement

Educatie Pensioenfondsmanagement

U leert in deze module het proces van risicobeheersing, methoden en technieken. U ziet de samenhang tussen dekkingsgraad, beleggingsbeleid, premiestelling en de (wettelijke) regels van het Financieel Toetsingskader en financiële verslaglegging. U bent in staat financieel beleid te volgen en te ontwikkelen.

€3.327,50   (incl. btw)