Skip to main content

De Pensioen Talkshow aflevering 2

Pensioenuitvoering

Talkshow 10 juni 2021, 17:00
De Doelen, Grote Zaal

De Pensioen Talkshow is een samenwerking van IVP en Franklin Templeton Investments om op een toegankleijke manier kort actuele onderwerpen voor de pensioensector aan de orde te stellen met deskundige gasten. Een aflevering duurt gemiddeld een kwartier.

Voorlopig programma

Sprekers & presentaties

00:42

Interview

mr. Peter Priester RPB
mr. Peter Priester RPB
Pensioenfondsbestuurder, Pensioenfonds Meubel / Xudoo

De heer Priester bespreekt risico's voor pensioenfondsen door het feit dat er slechts een handjevol partijen is dat pensioenregelingen kan uitvoeren. Een bron van zorg is de onvoorspelbaarheid van het politieke proces rondom het nieuwe pensioenakkoord. De heer Priester roept het komende kabinet op om het huidig bereikte akkoord te laten zoals het is.

07:43

Interview

mr. Arjan van de Griend
mr. Arjan van de Griend
Lid directie, Achmea Pensioenservices

De heer Van de Griend bespreekt de noodzaak dat pensioenregelingen worden vereenvoudigd met het oog op de uitvoerbaarheid onder het nieuwe pensioenakkoord. Achmea Pensioenservices als pensioenuitvoerder is hierover in gesprek met cliënten.

14:42

Interview

drs. Sandra Molenaar
drs. Sandra Molenaar
Directeur, Consumentenbond

Mevrouw Molenaar stelt voor dat er in het nieuwe pensioenstelsel een centraal Startloket komt voor consumenten. Dat loket biedt inzicht in de persoonlijke pensioensituatie door het samenvoegen van de verschillende bronnen van pensioeninkomen, en consumenten kunnen er terecht met vragen over hun pensioen.

Sponsors

IVP dankt de volgende partijen voor het (financieel) mogelijk maken van dit evenement:

Hoofdsponsors
Medesponsors

Wat vond u van het evenement? We vernemen graag uw opmerkingen, lof en kritiek om onze activiteiten van goed niveau te houden.