Skip to main content

Pensioenfonds, verzekeraar en maatschappelijk verantwoord beleggen. IVP Memoreeks Deel 1

Publicaties IVP Memoreeks

Dit eerste deel uit de nieuwe IVP Memoreeks geeft een overzicht van de verplichtingen die vanuit EU-richtlijnen gelden voor pensioenfondsen en verzekeraars op gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Het biedt inzicht in hoe beleid op gebied van duurzaam beleggen kan worden geformuleerd en welke overwegingen van belang zijn daarbij. Inclusief een kritische analyse over deze EU-wetgeving.

€12,50   (incl. btw)

De Europese Unie voert beleid om te komen tot duurzame economische groei. Onderdeel van dat beleid is dat de financiële sector bij zijn activiteiten overwegingen betrekt van milieu, maatschappij en goed bestuur. Hieruit volgen verplichtingen voor onder andere pensioenfondsen en verzekeraars. Zo moeten zij beleid formuleren inzake maatschappelijk verantwoord beleggen, dat openbaar maken én gemotiveerd kunnen uitleggen aan toezichthouder De Nederlandsche Bank. Dit boekje legt uit om welke verplichtingen het gaat, hoe te komen tot beleid dat voldoet aan die verplichtingen en een kritische beschouwing over de betreffende wetgeving.

Publicatiedatum 16 december 2019
ISBN 9789013156607
Pagina's 48
Druk 1
Auteur(s) drs. Randy Caenen RPB, mr. Onno de Lange RPB, Don Watkins