Skip to main content

Beleggen in de energietransitie door pensioenfondsen en verzekeraars. IVP Memoreeks Deel 2

Publicaties IVP Memoreeks

Pensioenfondsen en verzekeraars hebben inzicht nodig in de energietransitie. Zij zijn wettelijk verplicht om te rapporteren of en in welke mate zij voldoen aan klimaatdoelstellingen van de overheid, zoals het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen. Maar zij zijn ook verplicht om de pensioengelden die aan hen zijn toevertrouwd, als een goed huisvader te beleggen. "Beleggen in de energietransitie door pensioenfondsen en verzekeraars" informeert u over: * wat houdt de energietransitie in * welke beleggingsmogelijkheden zijn er, met welke risico's en rendementen * toepasselijke wet- en regelgeving * wettelijke beperkingen * extern toezicht

€12,50   (incl. btw)

Wat hebben pensioenfondsen en verzekeraars te maken met de energietransitie? Wereldwijd beleggen professionele partijen als pensioenfondsen en verzekeraars ieder jaar voor circa 300 miljard euro in schone energie. Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars zijn verplicht om te rapporteren of en in welke mate hun beleggingen bijdragen aan klimaatdoelstellingen van de overheid, zoals het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Beleggen in de energietransitie door pensioenfondsen en verzekeraars beschrijft:

  • wat de energietransitie inhoudt;
  • de relatie tussen energie en internationale veiligheid;
  • bestuurlijke dilemma's in de overgang naar een energiesysteem dat minder leunt op het gebruik van kolen, olie en gas;
  • beleggingsmogelijkheden, te beheersen risico's, en rendementen.

Met deze titel bij de hand kunnen pensioenfondsen en verzekeraars een afgewogen oordeel vellen of en hoe zij met hun beleggingsbeleid op gebied van energie de uitstoot van broeikasgassen helpen terugdringen. Daarnaast kunnen ze voldoen aan de wettelijke verplichting om als een goed huisvader de pensioenen van miljoenen Nederlanders te beheren. Er bestaat geen andere uitgave die zich specifiek richt op pensioenfondsen en verzekeraars over hoe zakelijk en niet idealistisch beleid te maken op gebied van beleggen in de energietransitie.

Gewicht: 22,00 lb(s)